Die verwysings vir die betaling deur die bank oordrag is: rekening Banco Posta in die naam Interculture IBAN Kode: ITK verwysings vir die betaling per tjek, posorder is: postal lopende rekening n

Jy kan hierdie inligting later deur toegang tot jou profiel online

STUDENTE wat BELANGSTEL in DIE uitnodiging ITHACA INPS, en video-Chat vanaf die oomblik van registrasie aan die programme van Intercultura jy kan die verslag van die belangstelling vir die beurse in die program ITHACA INPS, vir die kinders van werknemers en afgetredenes van die Openbare Administrasie: kies die toepaslike item se INPS»in die afdeling van die registrasie vorm

About